METAMORFOS

RÖDA STEN KONSTHALL 28 feb- 1 march

“I gränslandet mellan konsten – musiken, musikern – människan, det privata – det professionella, utövarna – åhörarna, konserten – föreställningen, där kan tonerna befrias från sina sociala bojor och skapa magi.” Per Buhre, director